Image by Maarten Duineveld

Antikroppstest

Vi har två typer av antikroppstest; snabbtest (stick i fingret) och venöst blodprov (i armen). 

Snabbtestet visar antikroppar IgG och IgM (både från tidigare infektion och från vaccination).  

Svar kommer inom 15-20 minuter och du får ett läkarintyg digitalt och även på papper om du önskar. 

Läs mer om intyget under rubriken "Covidbevis/testbevis".

Pris 500,-

Det venösa blodprovet ger svar inom 1-2 dagar och visar antikroppar IgG som kan komma ifrån genomgången infektion eller vaccination. . Du får dessutom en indikation på hur stor mängd antikroppar du har och kan med upprepad provtagning följa kurvan och se hur snabbt ditt immunförsvar förändras.

Du får ett läkarintyg digitalt. 

Läs mer om intyget under rubriken "Covidbevis/testbevis".

Pris 750,-

We offer two different types of antibody test; quick test and serological blood test (in the arm). 

The quick test shows antibodies IgG and IgM and you get an answer in 15 minutes with a medical certificate. 

Read more about the certificate under the headline "Covidbevis/testbevis"

Price 500,-

 

The serological test shows antibodies IgG from infection or vaccination, and you get an answer within 1-2 days with a medical certificate.

It will also indicate the level of antibodies, and with repeated testing you can follow the level of your immunesystem.

Read more about the certificate under the headline "Covidbevis/testbevis"

 

Price 750,-