Image by Maarten Duineveld

Antikroppstest

Vi har två typer av antikroppstest; snabbtest (stick i fingret) och venöst blodprov (i armen). 

Snabbtestet visar antikroppar IgG och IgM (både från tidigare infektion och från vaccination).  

Svar kommer inom 15-20 minuter och du får ett läkarintyg digitalt och även på papper om du önskar. 

Läs mer om intyget under rubriken "Covidbevis/testbevis".

Pris 500,-

Det venösa blodprovet ger svar inom 1-2 dagar och visar antikroppar IgG. Du får ett läkarintyg digitalt. 

Läs mer om intyget under rubriken "Covidbevis/testbevis".

Pris 750,-

We offer two different types of antibody test; quick test and serological blood test (in the arm). 

The quick test shows antibodies IgG and IgM and you get an answer in 15 minutes with a medical certificate. 

Read more about the certificate under the headline "Covidbevis/testbevis"

Price 500,-


The serological test shows antibodies IgG and you get an answer within 1-2 days with a medical certificate.

Read more about the certificate under the headline "Covidbevis/testbevis"


Price 750,-