Image by Artur Tumasjan

Om oss

Fakta och personuppgiftspolicy

Vi vill bidra till transparens och öppenhet - sidan uppdateras fortlöpande med aktuell information.

Företagsfakta;

Travel Nurse Sjuksköterskemottagning i Västerås AB org nr 559094-4053

Mottagningen drivs sedan 7/6 2021 i gemensamma lokaler med D.R.E.A.M och Esterblom Medicin AB av grundaren Fredrica Grahn. Verksamheten inriktas från sommaren 2021 främst på provtagning för Covid-19 med reseintyg. En utökning med fler tjänster är i pipeline och lanseras successivt.

Företaget startade år 2016 i Motala under namnet Travel Nurse AB och hade som ursprunglig affärsidé att arbeta som underkonsult inom vårdbemanning. Gradvis har företaget utvecklats och detta beskrivs på den ursprungliga hemsidan via knappen nedan. 

På sidan Allabolag finns mer uppgifter om företaget.

Kontaktuppgifter; 

Travel Nurse Sjuksköterskemottagning i Västerås AB, Havsfrugatan 5, 723 58 Västerås. Tel 0702-673350. 

E-mail; info@travelnurseab.com 

Mottagning; Stora Gatan 44 A, 722 12 Västerås.

Aktuellt just nu;

Företaget jobbar med GDPR och en miljöpolicy samt kommer initiera kvalitets- och certifieringsprojekt.

Personuppgiftspolicy

GDPR (General Data Protection Regulation), en ny dataskyddsförordning inom EU, trädde i kraft den 25 maj 2018. Den ersätter Personuppgiftslagen (PuL) och ställer större krav på tillämpning. För att uppfylla vår lagenliga skyldighet har vi upprättat en personuppgiftspolicy och rutiner som gör det möjligt för de som kommunicerar med oss att utöva sina rättigheter.

Detta innebär att vi:

 • informerar om användning och ändamål,

 • respekterar och skyddar de PU vi mottagit,

 • informerar om individens rätt att:
  – ge och ta tillbaka samtycke
  – begära registerutdrag,
  – invända mot användningen av PU
  – begära rättelser och raderingar av PU
  – begära överföring av PU till annan personuppgiftsansvarig.

 • endast sparar PU för att uppfylla lagkrav så länge som krävs i tid,

 • endast använder PU för andra ändamål med berörd persons samtycke,

 • även sparar PU för s k. ”tredje person” om detta inte medför oproportionerligt merarbete för oss,

 • övervakar vår behandling av PU.

Denna policy är en skyldighet för ledning och anställda att behandla personuppgifter enligt denna policy och dokumenterade rutiner samt gällande lagstiftning.

För mer information hänvisas till sidan "Om GDPR och personuppgifter" samt kontakt via mail enligt ovanstående mailadresser.